poniedziałek, 12 listopada 2012

Punkty zamiejscowe Kliniki Prawa WPiA UŁRosnące zainteresowanie bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz doświadczenie poradni wskazuje, że osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego nie zawsze są wstanie dotrzeć do siedziby Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” UŁ. W tym celu od 2010 r. poradnia zaczęła tworzyć punkty zamiejscowe Kliniki.
Pierwszy punkt zamiejscowy Kliniki Prawa utworzony został w Zgierzu dzięki uprzejmości Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk. Przedstawiciele Kliniki Prawa w siedzibie biura poselskiego zajmowali się przyjmowaniem spraw, które następnie były rozwiązywane przez studentów Kliniki pod nadzorem opiekunów (doktorów nauk prawnych) na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.
Bardzo dobra współpraca z Panią Poseł Agnieszką Hanajczyk oraz zaangażowanie studentów Kliniki, zaowocowało w roku akademickim 2010/2011 utworzeniem oddziału Kliniki Prawa w Aleksandrowie Łódzkim. Natomiast w roku akademickim 2011/2012 punkt zamiejscowy Kliniki Prawa funkcjonował w biurach poselskich Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk w Aleksandrowie Łódzkim i w Pabianicach
W czasie trzyletniej działalności oddziałów Kliniki Prawa UŁ udzielonych zostało około 60 spraw z różnych dziedzin prawa. Najczęściej przedstawiane przez klientów problemy prawne dotyczyły spraw z zakresu: szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
W dniu 23 października 2012 roku w Łodzi zostało zawarte porozumienie pomiędzy Studenckim Punktem Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” UŁ, działającym w ramach Zakładu Polityki Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a Radą Powiatową Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomsku.
W imieniu „Kliniki Prawa” porozumienie podpisała Pani Dziekan prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska oraz Pani prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Król – Koordynator Kliniki Prawa UŁ. Radę Powiatową SLD reprezentował Arkadiusz Ciach.

Strony porozumienia zobowiązały się do utworzenie w siedzibie RP SLD w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 4 punktu bezpłatnego poradnictwa prawnego w okresie od 5 listopada 2012 r. do 16 stycznia 2013 r.  oraz od 2 kwietnia do 17 maja 2013 r. Klienci będą przyjmowani w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00.
Na początku listopada 2012 r. zostało również podpisane analogiczne porozumienie z Biurem Poselskim Agnieszki Hanajczyk. Od 12 listopada 2012 r. w Biurze Poselskim w Zgierzu przy ul. Długiej 29A zostaną wznowione dyżury Kliniki Prawa. Klienci będą przyjmowani w poniedziałki i w środy w godzinach od 10.00 do 12.00 w okresie od listopada 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. oraz od 11 lutego do 15 maja 2013 r.
Osoby, które dyżurują w punkcie zamiejscowym Kliniki są rekrutowane spośród absolwentów Kliniki Prawa – osób, które przeszły specjalistyczne szkolenie psychologiczne oraz mają odpowiednie doświadczenie w ustalaniu stanu faktycznego sprawy z klientem.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania porad prawnych przez poradnię można znaleźć na stronie internetowej Kliniki Prawa: www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

Tekst: Klinika Prawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz