sobota, 29 września 2012

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013


Dziś, na naszym Wydziale, miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Licznie zgromadzonych studentów przywitała Pani Dziekan, prof. nadzw.  dr hab. Agnieszka Liszewska.

Drodzy Studenci,

jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w gronie studentów Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Cieszę się, że wybrali Państwo nasz Wydział jako miejsce dalszej edukacji i rozwoju. Jestem przekonana, że studia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ przyniosą Państwu oczekiwaną satysfakcję, a w przyszłości, staną się przepustką do kariery zawodowej.

Nasz Wydział zapewnia studentom znakomitą i życzliwą kadrę naukową, kładącą szczególny nacisk na wykorzystanie wiedzy praktycznej w działalności dydaktycznej. Stąd też w trakcie studiów będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych przez wybitnych naukowców, będących jednocześnie sędziami, adwokatami, radcami prawnymi lub notariuszami albo pełniących ważne funkcje państwowe, związane z tworzeniem i stosowaniem prawa.

Angażując się w działalność samorządu, stowarzyszenia studentów ELSA, kół naukowych oraz Kliniki Prawa, nie tylko nawiążą Państwo wspaniałe przyjaźnie, ale także będą mieli szansę na bliższe poznanie interesującej dyscypliny prawa, zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy oraz rozpoczęcie pracy naukowej.

Równolegle do zasadniczego kierunku studiów, mogą Państwo podjąć studia w Szkole Prawa Francuskiego, uzyskując francuski państwowy dyplom magistra prawa, czy w Szkole Prawa Niemieckiego. W ramach współpracy z zagranicznymi Uniwersytetami istnieje możliwość wyjazdów na stypendia i staże m.in. do Bolonii, Berlina, Paryża, Madrytu, czy Istambułu.

Przyjęcie na studia oznacza włączenie Państwa do społeczności uniwersyteckiej, będącej wspólnotą studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i innych pracowników, którzy uczestniczą w procesie kształcenia. Życzę Państwu sukcesów w toku studiów, a także tego, aby lata spędzone w murach naszego Wydziału pozostały na zawsze miłym wspomnieniem.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska

Po wystąpieniu Pani Dziekan, głos zabrali prodziekani, kolejno dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. nadzw. UŁ, dr Zbigniew Świderski oraz dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, którzy  przybliżyli zebranym, jak przebiega tok studiów na poszczególnych kierunkach. Następnie studenci złożyli ślubowanie i wysłuchali hymnu akademickiego – Gaudeamus igitur. Po części oficjalnej studentów przywitali przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.


Władze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego:


PRODZIEKAN ds. ogólnych
dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel 

PRODZIEKAN ds. studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek: Polityka społeczna,
dr hab. Sławomir Cieślak, prof. nadzw. UŁ 

PRODZIEKAN ds. studiów jednolitych studiów niestacjonarnych- kierunek: Prawo wieczorowe, studiów stacjonarnych - kierunek: Administracja
dr Zbigniew Świderski   

PRODZIEKAN ds. studiów jednolitych niestacjonarnych - kierunek Prawo zaoczne, studiów niestacjonarnych - kierunek: Administracja, studiów niestacjonarnych II stopnia - kierunek: Prawo podatkowe i rachunkowość
dr hab. Teresa Wyka, prof. nadzw. UŁ

PRODZIEKAN ds. studiów jednolitych stacjonarnych - kierunek: Prawo
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. nadzw. UŁ