wtorek, 12 czerwca 2012

Zakończenie III edycji programu „Znam swoje prawa”


Dziś uroczyście zakończyła się trzecia już edycja projektu organizowanego przez Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinikę Prawa – Klinikę Praw Dziecka”, którego celem jest podnoszenie świadomości prawnej wśród młodzieży. Przedstawiciele klas biorących udział w programie zaprezentowali przygotowaną wspólnie ze studentami symulację rozprawy sądowej.


Dzięki takim działaniom uczniowie, nie tylko zapoznają się z przebiegiem procesu sądowego, ale także posiądą takie umiejętności, jak wyrażanie swoich poglądów, ich argumentowanie, czy opanowanie własnych emocji podczas wystąpień publicznych. Są to poboczne, jednak nie mniej istotne korzyści, jakie uzyskują uczestnicy projektu. Jak wyjaśniła Aleksandra Kozińska z biura Kliniki Prawa organizatorzy projektu mają nadzieję, iż uda się również przekazać uczniom, że mylne jest przeświadczenie wielu ludzi, jakoby sąd był instytucją, w której zwykły szary obywatel nie jest wstanie wyegzekwować swoich uprawnień bez posiadania fachowego pełnomocnika. 

Tegoroczna symulacja była poświęcona przestępstwu stalkingu – wprowadzonego do Kodeksu karnego ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. Nr 72, poz. 381). Przygotowana została przez Klinikę Prawa oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego wraz z opiekunem dr Radosławem Olszewskim. W tym roku udział w projekcie wzięli uczniowie łódzkich szkół: II LO, XXIII LO, XXX LO, ZSP nr 9, VIII LO, XXIX LO, XXXIV LO oraz PLO UŁ.

Projekt „Znam swoje prawa” – program edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinikę Prawa – Klinikę Praw Dziecka” od roku akademickiego 2009/2010. Głównymi koordynatorami projektu są dr Krzysztof Stefański i Aleksandra Kuszewska-Kłąb.
Więcej o programie na stronie Kliniki Prawa.

 

piątek, 8 czerwca 2012

"Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce - próba oceny skutków zmian oraz postulaty"

16 czerwca (sobota) 2012 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się KONFERENCJA SAMORZĄDÓW ZAWODÓW PRAWNICZYCH (adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego) oraz łódzkiego środowiska akademickiego - "Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce- próba oceny skutków zmian oraz postulaty".

 

CELE KONFERENCJI

1. Próba diagnozy sytuacji na rynku usług prawniczych w Polsce, przedstawienie skutków zmian z zakresie egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz egzaminów zawodowych kończących aplikacje wprowadzonych na podstawie tzw. lex Gosiewski.
2. Ocena proponowanych dotychczas nowych rozwiązań ustawowych w zakresie dostępu do zawodów prawniczych – w szczególności w zakresie projektów dotyczących państwowych egzaminów prawniczych oraz innych projektów zmierzających do umożliwienia absolwentom studiów prawniczych aktywne reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych (tzw. doradcy prawni).
3. Próba diagnozy rynku usług prawniczych w Polsce, wskazanie realnych problemów na nim występujących dotychczas będących poza zainteresowaniem ustawodawcy a których rozwiązanie zmierzać będzie do rzeczywistego rozwiązania problemów wskazanych jako uzasadnienie dla składanych propozycji wprowadzenia nowego zawodu prawniczego – doradca prawny oraz uzasadniających niekontrolowane (ilościowo i jakościowo) rozszerzenie dostępu do zawodów adwokata, radcy prawnego oraz notariusza.

4. Przedstawienie stanowiska samorządów zawodów prawniczych oraz środowiska akademickiego w kwestii proponowanych dotychczas reform w zakresie dostępu do zawodów prawniczych nowowybranym posłom i senatorom przed ewentualnym rozpoczęciem przed nich prac nad zapowiadanymi projektami ustaw mającymi na celu reformę zasad naboru na aplikacje prawnicze, egzaminów zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika oraz wprowadzenie możliwości funkcjonowania absolwentów prawa jako doradców prawnych mających uprawnienia procesowe; wskazanie na alternatywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych problemów na rynku usług prawniczych w Polsce.

PRZEBIEG KONFERENCJI - Aula Czerwona:10.00 –12.30 Część I Konferencji:

1.   Rozpoczęcie Konferencji, powitanie zaproszonych gości przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. UŁ Agnieszkę Liszewską; (10.00 – 10.10)

2.    Wystąpienia przedstawicieli samorządów prawniczych, przedstawicieli sądu, oraz Wydziału Prawa i Administracji UŁ; (10.15 – 12.40)

a)    wystąpienie w imieniu samorządu adwokackiego – adwokat prof. dr hab. UŁ Aleksander Kappes, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, kierownik Zakładu Prawa Spółek Handlowych WPiA UŁ;
b) wystąpienie w imieniu samorządu radców prawnych – radca prawny dr Małgorzata Wysoczyńska, członek Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Egzaminu Radcowskiego w Łodzi
c) wystąpienie w imieniu samorządu radców prawnych – radca prawny dr Jakub Janeta, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ;
d) wystąpienie w imieniu samorządu notarialnego – notariusz Radosław Kaniecki, Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi
e) wystąpienie w imieniu Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab. UŁ Sławomir Cieślak, Prodziekan ds. Studiów Dziennych Kierunek Prawo Wydziału Prawa i Administracji UŁ
f)   wystąpienie SSA dr Michał Kłos, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi

3.      Przerwa techniczna 12.40 – 12.45

4.  Prezentacja partnera konferencji Kredyt Bank S.A. – Maciej Jankowski, dyrektor Biura Klienta Strategicznego w KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: „Podstawowe błędy i główne zasady inwestowania na rynkach finansowych w czasie kryzysu” (12.45 – 13.00)

5.      KONFERENCJA PRASOWA (12.45 – 13.00) dolne foyer przed Czerwoną Aulą

13.00 – 13.30
Przerwa kawowa dolne foyer przed Czerwoną Aulą

13.30 – 15.00 Część II Konferencji: 
Debata z udziałem zaproszonych gości
„Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce – próba oceny skutków dokonanych zmian oraz postulaty”


UCZESTNICY I GOŚCIE KONFERENCJI:

1. Przedstawiciele krajowego oraz łódzkiego samorządu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego;
2. Przedstawiciele samorządów aplikanków wskazanych w pkt 1 zawodów prawniczych;
3. Przedstawiciele środowiska akademickiego – w tym: Wydziału Prawa i Administracji UŁ,;
4. Przedstawiciele sądownictwa i prokuratury;
5. Parlamentarzyści (oprócz parlamentarzystów ziemii łódzkiej, także parlamentarzyści zajmujący się w swoich formacjach problematyką wymiaru sprawiedliwości, w tym aktywnie uczestniczący w poprzedniej kadencji w pracach nad projektami ustaw dotyczącymi państwowych egzaminów prawniczych oraz licencji prawniczych);
6. Przedstawiciele środowisk przedsiębiorców np.: BCC czy Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi;
7. Przedstawiciele organizacji studenckich zrzeszających studentów prawa np. ELSA

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

1. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
2. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
3. Rada Izby Notarialnej w Łodzi
4. Rada Izby Komorniczej w Łodzi
5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego