wtorek, 8 maja 2012

Seminarium dotyczące kluczowych zagadnień nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego

Sala Rady Wydziału WPiA UŁ
25 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyło się Seminarium poświęcone nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, którą uchwalono 16 września 2011 r. Nowelizacja weszła w życie 3 maja 2012 r.,  zmieniając obraz polskiego postępowania cywilnego.
Seminarium w imieniu Pani Dziekan Agnieszki Liszewskiej otworzył Pan Dziekan Sławomir Cieślak dziękując wszystkim za zebranie się i zachęcając do dyskusji. Pan prof. Sławomir Cieślak przeszedł następnie do swojego wystąpienia dotyczącego koncentracji materiału procesowego w świetle nowelizacji przedstawiając nowe, istotne zarówno dla sądu, stron jaki i pełnomocników procesowych regulacje. Po wystąpieniu rozpoczęła się owocna dyskusja, w którą włączyli się pracownicy naukowi WPiA UŁ.
Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I – prof. Janusz Jankowski. Wystąpienie pana Profesora dotyczyło kontrowersyjnych zmian w regulacji dotyczących środków zaskarżenia, m. in. zażalenia do Sądu Najwyższego, wątpliwości przedstawione przez prelegenta zostały w pełni podzielone przez uczestników Seminarium.
Po przerwie była okazja do zapoznania się z uregulowaniami dotyczącymi egzekucji świadczeń niepieniężnych, które zostały zaprezentowane przez dra Michała Krakowiaka i dotyczyły m. in. eksmisji i wprowadzonej możliwości zagrożenia dłużnikowi nakazaniem zapłaty na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej w przypadku zwłoki z wykonaniem czynności. Po wystąpieniu pojawiły się pytania dotyczące wskazywania pomieszczeń tymczasowych przez gminę, w obrębie której dokonywane jest opróżnienie lokalu jak również o kwestię nieprocesowego postępowania odrębnego dotyczącego wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Tekst: SKN Prawa Cywilnego i Handlowego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz