środa, 9 maja 2012

Konferencja INTER ARMA SILENT LEGES

14 oraz 15 maja 2012 r. w ramach VII ZJAZDU OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KÓŁ NAUKOWYCH PRZY WYDZIAŁACH PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ na WPiA UŁ odbędzie się konferencja INTER ARMA SILENT LEGES.

Punktem wyjścia dla dyskusji są protesty społeczne, do których doszło w mijającym roku w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Celem organizatorów jest rozważenie przyczyn, omówienie przebiegu oraz próba wskazania możliwych kierunków tych dynamicznych procesów. Analiza wymaga wielopłaszczyznowej refleksji i połączenia narracji kulturoznawczej, politologicznej oraz międzynarodowoprawnej. Ta ostatnia obejmuje m. in. problematykę ochrony praw człowieka, prawa do demokracji, prawa do samostanowienia i sprzeciwu wobec władzy państwowej, interwencji społeczności międzynarodowej w konfliktach wewnętrznych, responsibility to protect, sprawiedliwości tranzytywnej etc.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI – PONIEDZIAŁEK 14 MAJA 2012
Zielona Aula sala 2.62

10.00 – 10.30 Oficjalne rozpoczęcie zjazdu

Panel 1
Przyczyny leżące u podstaw ruchów społecznych i politycznych na terenach Afryki Północnej
tj. Tunezja, Egipt, Libia, Syria

10.30 – 11.00
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan – Kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej UŁ Nastroje społeczne w kontekście przyczyn zjawiska.
11.00 – 11.30
Ambasador Tunezji Nadra Rais-Drije – Przyczyny, przebieg i skutki zamieszek w Tunezji.
11.30 – 12.00
mgr Michał Lipa – Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego Społeczno-gospodarcze uwarunkowania "Arabskiej Wiosny" w Egipcie i Tunezji
12.00 – 13.00
Pytania i dyskusja nad wygłoszonymi referatami
13.00 – 13.30

Przerwa kawowa

Panel 2
Wystąpienia studentów – uczestników konferencji

13.30 – 14.00
Jacek Wojciechowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - referat Autorzy: T. Kowalczyk, J. Wojciechowski - Rola i znaczenie obowiązywania zasady wolnych i uczciwych wyborów oraz jej karnoprawnych gwarancji w systemach wyborczych państw demokratycznych
14.00 – 14.30
Andrzej Kozłowski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
Stany Zjednoczone wobec rewolucji w świecie arabskim.
14.30 – 15.00
Pytania i dyskusja nad wygłoszonymi referatami.
15.30
Obiad

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI – WTOREK 15 MAJA 2012
Aula Fioletowa sala 0.13

Panel 1
Problemy prawne pojawiające się w kontekście zjawiska

10.00 – 10.30
prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ
Prawne aspekty dostarczania broni
10.30 – 11.00
mgr Alicja Gajewska – Ośrodek Praw Człowieka UJ
Znaczenie "Arabskiej Wiosny" dla ochrony praw człowieka
11.00 – 11.30
LLB Krzysztof Garstka - Uniwersytet w Edynburgu
Od Arabskiej Wiosny do Praw Autorskich: Wstępna ocena inicjatyw ustawodawczych regulujących dostęp do pirackich stron internetowych
11.30 – 12.00
dr Jacek Skrzydło – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ Ochrona praw człowieka w czasie rewolucji
12.00 – 13.00
Pytania i dyskusja nad wygłoszonymi referatami
13.00 – 13.30
Przerwa kawowa

Panel 2
Przyszłość krajów objętych protestami w kontekście zmian prawnych

13.30 – 14.00

dr Marek Wasiński – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ
Na drodze do Damaszku. System bezpieczeństwa międzynarodowego a zasada rządów prawa.
14.00 – 14.30
prof. zw. dr hab. Janusz Symonides – Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Koncepcja odpowiedzialności za ochronę w kontekście Wiosny Arabskiej
14.30 – 15.00
mgr Tomasz Lachowski – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ Przyszłość krajów objętych protestami w kontekście zmian prawnych
15.00 – 16.00
Pytania i dyskusje nad wygłoszonymi referatami
16.30
Obiad

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz