wtorek, 15 maja 2012

DEBATA OKSFORDZKA: Czy język prawniczy musi być niezrozumiały?


Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego prowadzą  pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego kampanię społeczno-edukacyjną „Ojczysty - dodaj do ulubionych”. Realizacja tego programu ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika, i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.
Do projektu tego włączył się Wydział Prawa i Administracji UŁ, który na mocy porozumienia z Narodowego Centrum Kultury organizuje dla swoich studentów debatę oksfordzką pt. „Czy język prawniczy musi być niezrozumiały?”. Jedną bowiem z bardziej aktualnych trosk nauczycieli akademickich, szczególnie kierunków nauk humanistycznych i społecznych, jest zanik wśród studentów umiejętności prawidłowego formułowania myśli, konstruowania wypowiedzi oraz argumentowania. Ten deficyt tak podstawowych dla wykształconego człowieka umiejętności jest niepokojący, zwłaszcza, że również w życiu politycznym i społecznym kultura argumentowania i retoryka stają się cechami z pewnością nie dominującymi w publicznym dyskursie. Dlatego władze Wydziału Prawa i Administracji UŁ wraz ze studentami naszego Wydziału zdecydowały podjąć się organizacji cyklicznych debat pozwalających szkolić i doskonalić sztukę argumentacji, a także dbać o poprawność i piękno języka polskiego. Uważamy, że w życiu zawodowym prawnika (jak i każdego absolwenta studiów humanistycznych i społecznych) język odgrywa podstawową rolę, stanowiąc główne narzędzie pracy i wizytówkę świadczącą o profesjonalizmie, erudycji i kompetencjach.

14 maja odbył się pierwszy etap debaty- rekrutacja. Uczestnicy zmagali się z następującymi zagadnieniami:
•    Literatura wulgarna dobrze opisuje świat?
•    System szkolnictwa petryfikuje strukturę społeczną?
•    Społeczeństwo wielokulturowe stanowi przyszłość?
•    Państwo europejskie należy do przyszłości, a Europa ojczyzn do przeszłości?W rezultacie wyłoniono dwie 4-osobowe drużyny:
I drużyna:
1.    Marek Cerk
2.    Bernard Długosz
3.    Katarzyna Idczak
4.    Piotr Marchel
II drużyna:
1.    Marta Goss
2.    Dominik Michalski
3.    Paweł Przygucki
4.    Przemysław Sołtysiak
 
Dla wyłonionych drużyn Prof. Bartosz Wojciechowski przeprowadził 15 maja warsztaty przygotowujące do udziału w debacie.
Finał debaty odbędzie się 22 maja o godz. 9:00. Każda drużyna otrzyma kopertę z tezą albo antytezą, której będzie musiała bronić podczas debaty. W czasie debaty osoby z publiczności mogą swobodnie się przemieszczać między stanowiskami obu drużyn, wskazując tym samym jakość argumentacji i perswazji obu drużyn. Po debacie będzie miało miejsce głosowanie, w którym wszyscy obecni mają prawo opowiedzieć się po wybranej przez siebie stronie. Ocenie głosujących powinna podlegać nie teza debaty, ale argumenty i sztuka oratorska prezentowana przez obie strony. Dla najbardziej aktywnych obserwatorów debaty, którzy zabiorą głos przy ocenie drużyn, przewidziane są nowe gadżety WPiA UŁ, m.in.: torba, smycz, pins. Zachęcamy do uczestnictwa- wtorek 22 maja, godz. 12:00, hall przed bufetem. 
Po zakończeniu debaty Jury (prof. Dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski, Tobiasz Bocheński) wybierze zwycięską drużynę, która otrzyma nagrodę pieniężną w postaci 2 000zł oraz najlepszego mówcę, dla którego przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci iPad 2 32GB.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz