wtorek, 29 maja 2012

Rada Pracodawców przy WPiA UŁ


16 maja odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Pracodawców przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ, na które zaproszono przedstawicieli władz sądów, prokuratury, prawniczych samorządów zawodowych, a także władz administracji samorządowej i rządowej w regionie łódzkim, którzy zostali zaproszeni przez Panią Dziekan WPiA UŁ do udziału w pracach nad tworzeniem nowych programów studiów oraz modyfikacją dotychczasowych form kształcenia przyszłych prawników i administratywistów. Zadaniem Rady jest wyrażanie opinii na temat dostosowania programów studiów na WPiA UŁ i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów WPiA UŁ kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.
Pani Dziekan podczas spotkania przedstawiła założenia reformy kształcenia studentów WPiA oraz wymogi nałożone przez ustawę o szkolnictwie wyższym oraz akty wykonawcze, prezentując jednocześnie nowe kierunki studiów – Politykę społeczną (której założeniem jest praktyczne przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego) oraz uruchamiane od roku akademickiego 2012/2013 studia II stopnia Prawo podatkowe i rachunkowość (które powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – ich celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym).
Przedstawiciele władz sektora publicznego, władzy sądowniczej oraz samorządów zawodowych wyrazili swoje opinie na temat kształcenia prawników, podnosząc, że niepokojąca jest tendencja zmierzająca do uczynienia studiów prawniczych formą wykształcenia skoncentrowaną wyłącznie na wiedzy praktycznej, podkreślając wagę wykształcenia ogólnego i kształcenia umiejętności argumentacji, logicznego myślenia i wnioskowania w pracy prawnika. Podkreślano także znaczenie nauk ekonomicznych w kształceniu przyszłych prawników.
Omawiano także formy współpracy pracodawców z władzami Wydziału, które mogą przybrać kształt wspólnie organizowanych studiów podyplomowych, seminariów oraz innych form kształcenia i wymiany opinii i wiedzy w zakresie nauk prawnych i nauk pokrewnych, a także ewolucji obecnego systemu praktyk studenckich w dłuższe staże i indywidualne formy pracy ze studentami w ramach przygotowywanych prac dyplomowych.
Spotkania Rady Pracodawców odbywać się będą regularnie, co najmniej raz w roku. Poza członkami Rady, w posiedzeniach uczestniczyć będą również przewodniczący Zespołu Programowego WPiA UŁ oraz członkowie Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA UŁ.


czwartek, 17 maja 2012

Nowy system identyfikacji wizualnej dla WPiA UŁ

W marcu tego roku zakończyła się procedura wyboru studia graficznego, które będzie odpowiedzialne za przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej dla Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W rezultacie wybrano łódzkie biuro projektowe- ORTOGRAFIKA, które opracowało identyfikację opartą na piktogramach. Poniżej przedstawiamy część przygotowanych projektów. Obecnie trwają prace nad koncepcją nowej strony internetowej, w przyszłości powstanie także nowe oznakowanie wewnątrz budynku.

Piktogram – przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. Piktogramami są np. hieroglify, znaki drogowe i ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe. Formą piktogramu jest również ideogram.
Piktogram pełni ważną funkcję w komunikacji. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego elementem graficznym zwiększono czytelność przekazu oraz ominięto barierę językową. Użycie piktogramów ułatwia też wspomaganie mowy osób upośledzonych i z trudnościami w porozumiewaniu się.
Źródło wikipediaPIKTOGRAMY
GADŻETY 

Długopis WPiA UŁ

Kubek WPiA UŁ
Kubek WPiA UŁ
Pinsy- Polityka społeczna WPiA UŁ

Pinsy- Administracja WPiA UŁSmycz WPiA UŁ

T-shirt WPiA UŁ

Torba WPiA UŁ


Torba WPiA UŁ

PLAKATY
 
Plakat MA Administration WPiA UŁ

Plakat- Administracja I stopnia WPiA UŁ

Plakat- Administracja II stopnia WPiA UŁ

Plakat- Kurs na aplikacje WPiA UŁ

Plakat- Spotkania w Paragrafie WPiA UŁ

Plakat- Polityka społeczna WPiA UŁ


Plakat- Prawo Podatkowe i Rachunkowość WPiA UŁ
Plakat- Prawo WPiA UŁPapier wydziałowy WPiA UŁ

Notatnik WPiA UŁ

Teczka WPiA UŁ

Wizytówka WPiA UŁ

Roll-up'y WPiA UŁśroda, 16 maja 2012

Sukces studentów z Prawniczego Koła Szachowego


Piątek, 11 maja złotymi zgłoskami wpisał się w annały Prawniczego Koła Szachowego. Tego dnia  drużyna szachowa naszego Wydziału wygrała towarzyski mecz szachowy z reprezentacją Wydziału Chemii. 
W czasie meczu 4-osobowe drużyny rozegrały łącznie 16 partii. Losy spotkania aż do ostatniego pojedynku pozostawały nierozstrzygnięte. Przez większość partii WPiA prowadził przewagą 2 punktów, ale w partiach między pierwszymi (Krzysztof Kaźmierczak, Tomasz Sadowski) i drugimi szachownicami (Marcin Wilczyński, Aleksandra Grala) górą byli Chemicy, doprowadzając do wyrównania. Dwie ostatnie partie, Krzysztof Kaźmierczak – Aleksandra Grala oraz Marcin Wilczyński – Tomasz Sadowski, miały dramatyczny przebieg. W pierwszej z nich Aleksandra była już bliska zwycięstwa, mając przewagę gońca i naciskając na czarnego króla. Po wahaniach, czy nie poddać partii, Krzysztofowi udało się na szczęście wyzyskać nieuwagę przeciwnika i dać zaskakującego mata.
 Teraz drużyna Chemii grała już tylko o remis. W drugiej partii po agresywnym otwarciu, Marcin zepchnął dowodzącego białymi Tomasza do obrony i uzyskał przewagę materialną. Jednak zręczna gra białych dwiema wieżami sprawiła, że sytuacja na szachownicy zaczęła przypominać przysłowie: ,,Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”, gdyż straciwszy inicjatywę czarne nie mogły wykorzystać przewagi. Końcówka partii, którą obserwowali z napięciem wszyscy uczestnicy turnieju, okazała się prawdziwą grą nerwów. Ostatecznie, nasz reprezentant wyszedł z niej zwycięsko.
Ale gloria victis! Chemicy okazali się wymagającymi przeciwnikami. Podkreślić należy m.in. doskonałą grę obronną pionami Aleksandry, serce do walki Wojtka i Pauliny oraz kombinacyjną grę Tomasza.
Jak zgodnie stwierdzili szefowie obu kół szachowych, nie będzie to ostatnie tego typu spotkanie, lecz mecze międzywydziałowe powtarzane będą każdego semestru. Póki co puchar przechodni i sława zwycięzców pozostaną na Kopcińskiego.  

Wydział Prawa i Administracji – Wydział Chemii  9 : 7


Paulina
Ola
Wojciech
Tomasz
Adrian
1
0
0
0
Marcin
1
0
1
1
Piotr
1
0
1
0
Krzysztof
1
1
1
0

Zwycięstwa drużyny WPiA zostały oznaczone jako 1.

WPiA w składzie: Krzysztof Kaźmierczak, Marcin Wilczyński, Piotr Marciniak, Adrian Stacherczak
WCh w składzie Tomasz Sadowski, Aleksandra Grala, Wojciech Chmura, Paulina Gomulak

Studenckie Koło Szachowe działa na naszym Wydziale od ubiegłego roku, zainteresowanych uczestniczeniem w spotkaniach koła prosimy o kontakt: szachywpia@gmail.com

Tekst: Prawnicze Koło Szachowe

wtorek, 15 maja 2012

DEBATA OKSFORDZKA: Czy język prawniczy musi być niezrozumiały?


Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego prowadzą  pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego kampanię społeczno-edukacyjną „Ojczysty - dodaj do ulubionych”. Realizacja tego programu ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika, i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.
Do projektu tego włączył się Wydział Prawa i Administracji UŁ, który na mocy porozumienia z Narodowego Centrum Kultury organizuje dla swoich studentów debatę oksfordzką pt. „Czy język prawniczy musi być niezrozumiały?”. Jedną bowiem z bardziej aktualnych trosk nauczycieli akademickich, szczególnie kierunków nauk humanistycznych i społecznych, jest zanik wśród studentów umiejętności prawidłowego formułowania myśli, konstruowania wypowiedzi oraz argumentowania. Ten deficyt tak podstawowych dla wykształconego człowieka umiejętności jest niepokojący, zwłaszcza, że również w życiu politycznym i społecznym kultura argumentowania i retoryka stają się cechami z pewnością nie dominującymi w publicznym dyskursie. Dlatego władze Wydziału Prawa i Administracji UŁ wraz ze studentami naszego Wydziału zdecydowały podjąć się organizacji cyklicznych debat pozwalających szkolić i doskonalić sztukę argumentacji, a także dbać o poprawność i piękno języka polskiego. Uważamy, że w życiu zawodowym prawnika (jak i każdego absolwenta studiów humanistycznych i społecznych) język odgrywa podstawową rolę, stanowiąc główne narzędzie pracy i wizytówkę świadczącą o profesjonalizmie, erudycji i kompetencjach.

14 maja odbył się pierwszy etap debaty- rekrutacja. Uczestnicy zmagali się z następującymi zagadnieniami:
•    Literatura wulgarna dobrze opisuje świat?
•    System szkolnictwa petryfikuje strukturę społeczną?
•    Społeczeństwo wielokulturowe stanowi przyszłość?
•    Państwo europejskie należy do przyszłości, a Europa ojczyzn do przeszłości?W rezultacie wyłoniono dwie 4-osobowe drużyny:
I drużyna:
1.    Marek Cerk
2.    Bernard Długosz
3.    Katarzyna Idczak
4.    Piotr Marchel
II drużyna:
1.    Marta Goss
2.    Dominik Michalski
3.    Paweł Przygucki
4.    Przemysław Sołtysiak
 
Dla wyłonionych drużyn Prof. Bartosz Wojciechowski przeprowadził 15 maja warsztaty przygotowujące do udziału w debacie.
Finał debaty odbędzie się 22 maja o godz. 9:00. Każda drużyna otrzyma kopertę z tezą albo antytezą, której będzie musiała bronić podczas debaty. W czasie debaty osoby z publiczności mogą swobodnie się przemieszczać między stanowiskami obu drużyn, wskazując tym samym jakość argumentacji i perswazji obu drużyn. Po debacie będzie miało miejsce głosowanie, w którym wszyscy obecni mają prawo opowiedzieć się po wybranej przez siebie stronie. Ocenie głosujących powinna podlegać nie teza debaty, ale argumenty i sztuka oratorska prezentowana przez obie strony. Dla najbardziej aktywnych obserwatorów debaty, którzy zabiorą głos przy ocenie drużyn, przewidziane są nowe gadżety WPiA UŁ, m.in.: torba, smycz, pins. Zachęcamy do uczestnictwa- wtorek 22 maja, godz. 12:00, hall przed bufetem. 
Po zakończeniu debaty Jury (prof. Dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski, Tobiasz Bocheński) wybierze zwycięską drużynę, która otrzyma nagrodę pieniężną w postaci 2 000zł oraz najlepszego mówcę, dla którego przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci iPad 2 32GB.

niedziela, 13 maja 2012

Uniwersyteckie rozgrywki siatkówkiTo było prawdziwe święto uniwersyteckiej siatkówki. Dziesiątki, a może nawet setki zawodników z różnych wydziałów: reprezentacje pracowników i studentów, a do tego dziesiątki kolorowych piłek, które niczym torpedy ciskane we wszystkich kierunkach sprawiały, ze hala Centrum Sportu kipiała energią. To pierwszy obraz, który ukazał się naszym zawodnikom zaraz po przybyciu na miejsce. Tak właśnie wyglądała rozgrzewka. Nasza drużyna wyglądała bardzo profesjonalnie (czerwone koszulki z logo WPiA UŁ). Niezwykły zapał i zaangażowanie, które towarzyszyło naszym zawodnikom sprawiło, że kciuki trzymały za nich najwyższe władze, w osobach Pani Dziekan Agnieszki Liszewskiej i Kanclerza UŁ Rafała Majdy. Przeciwnicy okazali się bardzo profesjonalnie przygotowanymi graczami. 

Nasza drużyna nie poddawała się jednak, walczyła do końca, starając się stworzyć atmosferę wspaniałej zabawy, by godnie uczcić tak radosne święto. Wspólnym postanowieniem od października na naszym Wydziale drużyna siatkówki rozpocznie regularne treningi, by w przyszłym roku wystąpić już jako w pełni profesjonalna reprezentacja. Jeszcze nie wiadomo, kto trenować będzie naszych zapaleńców, wiadomo natomiast że zrobi wszystko, by nasza Pani Dziekan nie musiała tulić twarzy w dłoniach ze zmartwienia na widok traconych kilku pierwszych punktów :).

Bardzo dziękujemy organizatorom za wspaniałą atmosferę i opiekę oraz uczestnikom, którzy grali fair play, pomagali sobie nawzajem i którzy okazali nam dużo ciepła i sympatii! Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia za rok!  

Tekst: Magdalena Kostrzewska czwartek, 10 maja 2012

O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych

W związku z toczącą się dyskusją oraz pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego dotyczącymi głębokich zmian Kodeksu Spółek Handlowych, Katedra Prawa Gospodarczego
i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podjęła się zorganizowania w ramach Forum Prawa Spółek, w piątek - 18 maja 2012 roku w gmachu Wydziału w Łodzi, ul. Kopcińskiego 8/12, kolejnej jednodniowej konferencji naukowej
pod tytułem „O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych”.

Szeroko zakrojone prace legislacyjne dotyczące spółek kapitałowych, w szczególności takie jak poszerzenie katalogu spółek o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez kapitału zakładowego oraz modyfikacja zasad odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, skłaniają do postawienia pytania, czy planowane i opracowywane zmiany nie powinny zostać uzupełnione również o problematykę spółek osobowych. Zamiarem organizatorów jest, aby kolejne spotkanie w ramach Forum Prawa Spółek zapoczątkowało dyskusję dotyczącą właśnie tej problematyki. Formuła konferencji pozwoli na przedstawienie wybranej tematyki, możliwie najszerszemu gronu uczestników obrotu i podjęcia dyskusji o rzeczywistej potrzebie zmian w tym zakresie. Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych: sędziowie, adwokaci, radcowie prawni,  notariusze oraz reprezentanci nauki prawa.

Zaproszenie do wygłoszenia referatów wprowadzających do otwartej dyskusji przyjęli Profesorowie Stanisław Sołtysiński, (UAM, Przewodniczący Zespołu Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), Józef Frąckowiak (UWr, Sędzia Sądu Najwyższego), Andrzej Kidyba (UMCS), Wojciech Pyzioł (UJ) i Urszula Promińska (UŁ).

O ważkości proponowanej dyskusji świadczy również fakt, iż Główny Patronat Medialny nad konferencją przyjął „Przegląd Prawa Handlowego”, ponad to Patronatu Organizacyjnego konferencji udzielili Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, a także Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi,
 a uczestnictwo w konferencji potwierdzili przedstawiciele wszystkich ośrodków uniwersyteckich i zawodów prawniczych. 

Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa
za pośrednictwem poczty elektronicznej prawospolek@wpia.uni.lodz.pl do  piątku 11 maja 2012 roku. Uczestnicy już teraz zdecydowani zabrać głos w dyskusji proszeni są o poinformowanie o tym organizatorów wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji.

Wszelkich informacji dotyczących Konferencji udziela Sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tekst: Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego/ Zakład Prawa Spółek Handlowych

środa, 9 maja 2012

Konferencja INTER ARMA SILENT LEGES

14 oraz 15 maja 2012 r. w ramach VII ZJAZDU OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KÓŁ NAUKOWYCH PRZY WYDZIAŁACH PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ na WPiA UŁ odbędzie się konferencja INTER ARMA SILENT LEGES.

Punktem wyjścia dla dyskusji są protesty społeczne, do których doszło w mijającym roku w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Celem organizatorów jest rozważenie przyczyn, omówienie przebiegu oraz próba wskazania możliwych kierunków tych dynamicznych procesów. Analiza wymaga wielopłaszczyznowej refleksji i połączenia narracji kulturoznawczej, politologicznej oraz międzynarodowoprawnej. Ta ostatnia obejmuje m. in. problematykę ochrony praw człowieka, prawa do demokracji, prawa do samostanowienia i sprzeciwu wobec władzy państwowej, interwencji społeczności międzynarodowej w konfliktach wewnętrznych, responsibility to protect, sprawiedliwości tranzytywnej etc.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI – PONIEDZIAŁEK 14 MAJA 2012
Zielona Aula sala 2.62

10.00 – 10.30 Oficjalne rozpoczęcie zjazdu

Panel 1
Przyczyny leżące u podstaw ruchów społecznych i politycznych na terenach Afryki Północnej
tj. Tunezja, Egipt, Libia, Syria

10.30 – 11.00
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan – Kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej UŁ Nastroje społeczne w kontekście przyczyn zjawiska.
11.00 – 11.30
Ambasador Tunezji Nadra Rais-Drije – Przyczyny, przebieg i skutki zamieszek w Tunezji.
11.30 – 12.00
mgr Michał Lipa – Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego Społeczno-gospodarcze uwarunkowania "Arabskiej Wiosny" w Egipcie i Tunezji
12.00 – 13.00
Pytania i dyskusja nad wygłoszonymi referatami
13.00 – 13.30

Przerwa kawowa

Panel 2
Wystąpienia studentów – uczestników konferencji

13.30 – 14.00
Jacek Wojciechowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - referat Autorzy: T. Kowalczyk, J. Wojciechowski - Rola i znaczenie obowiązywania zasady wolnych i uczciwych wyborów oraz jej karnoprawnych gwarancji w systemach wyborczych państw demokratycznych
14.00 – 14.30
Andrzej Kozłowski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
Stany Zjednoczone wobec rewolucji w świecie arabskim.
14.30 – 15.00
Pytania i dyskusja nad wygłoszonymi referatami.
15.30
Obiad

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI – WTOREK 15 MAJA 2012
Aula Fioletowa sala 0.13

Panel 1
Problemy prawne pojawiające się w kontekście zjawiska

10.00 – 10.30
prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ
Prawne aspekty dostarczania broni
10.30 – 11.00
mgr Alicja Gajewska – Ośrodek Praw Człowieka UJ
Znaczenie "Arabskiej Wiosny" dla ochrony praw człowieka
11.00 – 11.30
LLB Krzysztof Garstka - Uniwersytet w Edynburgu
Od Arabskiej Wiosny do Praw Autorskich: Wstępna ocena inicjatyw ustawodawczych regulujących dostęp do pirackich stron internetowych
11.30 – 12.00
dr Jacek Skrzydło – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ Ochrona praw człowieka w czasie rewolucji
12.00 – 13.00
Pytania i dyskusja nad wygłoszonymi referatami
13.00 – 13.30
Przerwa kawowa

Panel 2
Przyszłość krajów objętych protestami w kontekście zmian prawnych

13.30 – 14.00

dr Marek Wasiński – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ
Na drodze do Damaszku. System bezpieczeństwa międzynarodowego a zasada rządów prawa.
14.00 – 14.30
prof. zw. dr hab. Janusz Symonides – Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Koncepcja odpowiedzialności za ochronę w kontekście Wiosny Arabskiej
14.30 – 15.00
mgr Tomasz Lachowski – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ Przyszłość krajów objętych protestami w kontekście zmian prawnych
15.00 – 16.00
Pytania i dyskusje nad wygłoszonymi referatami
16.30
Obiad

wtorek, 8 maja 2012

Seminarium dotyczące kluczowych zagadnień nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego

Sala Rady Wydziału WPiA UŁ
25 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyło się Seminarium poświęcone nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, którą uchwalono 16 września 2011 r. Nowelizacja weszła w życie 3 maja 2012 r.,  zmieniając obraz polskiego postępowania cywilnego.
Seminarium w imieniu Pani Dziekan Agnieszki Liszewskiej otworzył Pan Dziekan Sławomir Cieślak dziękując wszystkim za zebranie się i zachęcając do dyskusji. Pan prof. Sławomir Cieślak przeszedł następnie do swojego wystąpienia dotyczącego koncentracji materiału procesowego w świetle nowelizacji przedstawiając nowe, istotne zarówno dla sądu, stron jaki i pełnomocników procesowych regulacje. Po wystąpieniu rozpoczęła się owocna dyskusja, w którą włączyli się pracownicy naukowi WPiA UŁ.
Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I – prof. Janusz Jankowski. Wystąpienie pana Profesora dotyczyło kontrowersyjnych zmian w regulacji dotyczących środków zaskarżenia, m. in. zażalenia do Sądu Najwyższego, wątpliwości przedstawione przez prelegenta zostały w pełni podzielone przez uczestników Seminarium.
Po przerwie była okazja do zapoznania się z uregulowaniami dotyczącymi egzekucji świadczeń niepieniężnych, które zostały zaprezentowane przez dra Michała Krakowiaka i dotyczyły m. in. eksmisji i wprowadzonej możliwości zagrożenia dłużnikowi nakazaniem zapłaty na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej w przypadku zwłoki z wykonaniem czynności. Po wystąpieniu pojawiły się pytania dotyczące wskazywania pomieszczeń tymczasowych przez gminę, w obrębie której dokonywane jest opróżnienie lokalu jak również o kwestię nieprocesowego postępowania odrębnego dotyczącego wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Tekst: SKN Prawa Cywilnego i Handlowego