czwartek, 19 kwietnia 2012

Zaprzeczenie ojcostwa

W ramach XII edycji  Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Klinika Prawa zorganizowała symulację rozprawy sądowej, poświęconej problematyce zaprzeczenia ojcostwa. W warsztatach aktywnie uczestniczyli uczniowie łódzkich liceów.


Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki jest organizowany w Łodzi od 2001 r. Celem Festiwalu jest m.in. uświadomienie Łodzianom roli nauki w rozwoju gospodarczym miasta, popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych, promocja nauki, a przy tym także łódzkich uczelni wyższych. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jest wpisany w program Festiwalu od samego początku, dzięki pracy i zaangażowaniu prof. dr hab. Sławomira Cieślaka. Klinika Prawa została zaproszona do współpracy w ramach Festiwalu w 2008 r.
Pierwsze wystąpienie Kliniki miało na celu zapoznać uczestników Festiwalu z zasadami funkcjonowania Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, podkreślić rolę nauczania klinicznego w procesie kształcenia studentów prawa oraz zwrócić uwagę na ogromne zapotrzebowanie istnienia bezpłatnego poradnictwa prawnego.
W ramach IX edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki Klinika została poproszona o przygotowanie symulacji rozprawy sądowej. Celem symulacji było pokazanie uczestnikom Festiwalu, jak wygląda rozprawa sądowa oraz na czym polegają poszczególne role procesowe.
Znakomita współpraca Kliniki Prawa z organizatorami Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zaowocowała inscenizacją symulacji rozprawy sądowej podczas jego X i XI edycji. Tym razem symulacja rozprawy była skierowana do licealistów. Jej zadaniem było zapoznanie uczniów z atmosferą sali sądowej oraz zachęcenie do wyboru studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim.

Tekst: Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz