piątek, 27 kwietnia 2012

Wybory Dziekana WPiA UŁ

 W środę (25 kwietnia) minął termin zgłaszania kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dziś rano w Sali Rady Wydziału odbyło się spotkanie przedwyborcze z  jedynym zgłoszonym kandydatem – prof. dr hab. Agnieszką Liszewską.
W krótkim wystąpieniu kandydatka na Dziekana przedstawiła swój program. Zaczęła od opisu sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się obecnie Wydział. Jak stwierdziła: radzimy sobie dobrze, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego co może się zdarzyć za 2-3 lata, wszyscy znamy statystyki […] trzeba przygotować się na mniejszą liczbę studentów. Następnie mówiła zarówno o nowo utworzonych kierunkach studiów, takich jak prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania UŁ – Prawo podatkowe i rachunkowość, jak i planowanych, które powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Podkreśliła, że choć w ostatnich latach wzrosła liczba realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, nie należy ustawać w wysiłkach o pozyskiwanie kolejnych projektów. Na koniec zwróciła się także do obecnych na Sali przedstawicieli studentów: Sprzyjam inicjatywom studenckim całym sercem. Nasi studenci organizują wiele imprez o charakterze naukowym, ale także kulturalnym, które wpisały się już w tradycję naszego Wydziału. Nadal zamierzam ich, w tych działaniach wspierać. 

Prof. Agnieszka Liszewska, pełni funkcję Dziekana WPiA UŁ od ubiegłego roku,  kiedy to poprzedni Dziekan – prof. Małgorzata Pyziak – Szafnicka została wybrana sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zamierzam kontynuować to, co robiłam dotychczas, a jednocześnie planuję zintensyfikować działania zmierzające do zwiększenia liczby studentów oraz realizowanych projektów badawczych, a co za tym idzie do uzyskania wyższej kategorii Wydziału – podsumowała swoje wystąpienie Prof. Liszewska.  W związku z brakiem pytań do kandydatki, głos zabrała Prof. Jaworska – Dębska: Zapewne brak pytań wynika to z faktu, iż wszyscy dobrze znamy Panią Dziekan i wiemy czego się spodziewać – powiedziała.
Spotkanie miało charakter otwarty, uczestniczyli w nim zarówno pracownicy, jak i studenci.

Wybory odbyły się o 10.00 również w Sali Rady Wydziału. W tajnym głosowaniu, elektorzy wyłonieni uprzednio spośród kadry akademickiej, pracowników Wydziału oraz doktorantów i studentów dokonali wyboru nowego Dziekana. Niemalże wszyscy ( jeden głos był nieważny) zgromadzeni poparli zgłoszoną kandydaturę. Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2012-2016 została Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska. Serdecznie Gratulujemy!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz