środa, 4 kwietnia 2012

Prawo podatkowe i rachunkowość na WPiA UŁ

Od października rusza nowy kierunek studiów - Prawo podatkowe i rachunkowość, przygotowany wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 


Zostań aktywnym uczestnikiem branży biznesowo - podatkowej i uzyskaj narzędzia pozwalające na świadczenie usług doradczych w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych. 
Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie zawodu m.in. doradcy podatkowego, pracownika organów administracji skarbowej, głównego księgowego, kierownika biura rachunkowego, kierownika działu finansowego, dyrektora finansowego.

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne:
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz