wtorek, 3 kwietnia 2012

Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze 2012 na WPiA UŁ

Wydział Prawa i Administracji UŁ uruchamia w bieżącym roku akademickim II edycję kursu przygotowawczego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.


Kurs skierowany jest do studentów i absolwentów prawa przygotowujących się do egzaminu na jedną z trzech aplikacji: ogólną, radcowską lub adwokacką. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich oraz praktyków prawa, sędziów i adwokatów. Program obejmuje swym zakresem 150 godzin zajęć dydaktycznych, z czego 142 godziny zagadnień ogólnych oraz 18 godzin rozwiązywania kazusów – dla osób zdających egzamin na aplikację ogólną lub 18 godzin zajęć z przedmiotów specjalizacyjnych – dla osób chcących dostać się na aplikację radcowską lub adwokacką.

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i konwersatoriów (w tym również rozwiązywanie testów).

Kurs prowadzony będzie w okresie letnim – od 30 czerwca do 16 września; 12 spotkań weekendowych.

Program zajęć obejmował będzie zagadnienia z zakresu m.in. prawa:
cywilnego,
karnego,
konstytucyjnego,
administracyjnego,
gospodarczego i handlowego,
oraz postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego.

Każdy uczestnik kursu otrzyma bezpłatny dostęp do serwisu www.prawo.e-katedra.pl

Dla wszystkich, którzy zapiszą się do końca kwietnia cena kursu wyniesie 1800 zł.

Szczegółowe informacje na:  www.wpia.uni.lodz.pl/kursnaaplikacje

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz