piątek, 27 kwietnia 2012

Wybory Dziekana WPiA UŁ

 W środę (25 kwietnia) minął termin zgłaszania kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dziś rano w Sali Rady Wydziału odbyło się spotkanie przedwyborcze z  jedynym zgłoszonym kandydatem – prof. dr hab. Agnieszką Liszewską.
W krótkim wystąpieniu kandydatka na Dziekana przedstawiła swój program. Zaczęła od opisu sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się obecnie Wydział. Jak stwierdziła: radzimy sobie dobrze, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego co może się zdarzyć za 2-3 lata, wszyscy znamy statystyki […] trzeba przygotować się na mniejszą liczbę studentów. Następnie mówiła zarówno o nowo utworzonych kierunkach studiów, takich jak prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania UŁ – Prawo podatkowe i rachunkowość, jak i planowanych, które powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Podkreśliła, że choć w ostatnich latach wzrosła liczba realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, nie należy ustawać w wysiłkach o pozyskiwanie kolejnych projektów. Na koniec zwróciła się także do obecnych na Sali przedstawicieli studentów: Sprzyjam inicjatywom studenckim całym sercem. Nasi studenci organizują wiele imprez o charakterze naukowym, ale także kulturalnym, które wpisały się już w tradycję naszego Wydziału. Nadal zamierzam ich, w tych działaniach wspierać. 

Prof. Agnieszka Liszewska, pełni funkcję Dziekana WPiA UŁ od ubiegłego roku,  kiedy to poprzedni Dziekan – prof. Małgorzata Pyziak – Szafnicka została wybrana sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zamierzam kontynuować to, co robiłam dotychczas, a jednocześnie planuję zintensyfikować działania zmierzające do zwiększenia liczby studentów oraz realizowanych projektów badawczych, a co za tym idzie do uzyskania wyższej kategorii Wydziału – podsumowała swoje wystąpienie Prof. Liszewska.  W związku z brakiem pytań do kandydatki, głos zabrała Prof. Jaworska – Dębska: Zapewne brak pytań wynika to z faktu, iż wszyscy dobrze znamy Panią Dziekan i wiemy czego się spodziewać – powiedziała.
Spotkanie miało charakter otwarty, uczestniczyli w nim zarówno pracownicy, jak i studenci.

Wybory odbyły się o 10.00 również w Sali Rady Wydziału. W tajnym głosowaniu, elektorzy wyłonieni uprzednio spośród kadry akademickiej, pracowników Wydziału oraz doktorantów i studentów dokonali wyboru nowego Dziekana. Niemalże wszyscy ( jeden głos był nieważny) zgromadzeni poparli zgłoszoną kandydaturę. Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2012-2016 została Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska. Serdecznie Gratulujemy!czwartek, 26 kwietnia 2012

Ksiądz Adam Boniecki na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

"I co z tym Kościołem?" - to tytuł wykładu, jaki wygłosił ks. Adam Boniecki, w ramach Wykładów Rektorskich, na które najwybitniejsze umysły zaprasza do Łodzi Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel.


Ksiądz Boniecki wykazał się jak zwykle dużą dozą poczucia humoru i dystansu do siebie. W krótkim wstępie zażartował, że nie jest naukowcem, a tytuł magistra filozofii uzyskał z trudem.  Zaznaczył także, że mówi z pozycji księdza katolickiego.

Niejednokrotnie odwoływał się do słów profesora Leszka Kołakowskiego, a także Papieża Benedykta XVI. W swoim wywodzie poruszał tematykę tła w jakim funkcjonuje Kościół, sekularyzacji, a także konotacji kościoła z polityką. Podkreślił, że w przeszłości każde ważne wydarzenie polityczne miało oprawę religijną. 
Coraz mniej ludzi chodzi do Kościoła, ale czy to oznacza, że coraz mniej ludzi wierzy w Boga?- pytał ksiądz Boniecki. Nie unikał trudnych tematów i stwierdził, że w Polsce rola Kościoła jest osobliwa.

Spotkanie zakończyło się rozmową z licznie zgromadzonymi studentami oraz przedstawicielami kadry akademickiej. Ksiądz Boniecki bardzo wyczerpująco odpowiadał na pytania, które zapewne nie miałyby końca gdyby nie ograniczony czas przeznaczony na wykład.Biogram:
Kiądz Adam Boniecki MIC urodził się w 1934 roku. Studiował filozofię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek zespołu „Tygodnika Powszechnego” od 1964 roku. Duszpasterz akademicki przy uniwersyteckim kościele św. Anny. Zadebiutował w Znaku książką Rozmowy niedokończone (1971). W latach 1972-1974 przebywał we Francji, gdzie zapoznał się z życiem Kościoła posoborowego. Te doświadczenia zaowocowały książką pt. Notes. W 1979 roku Jan Paweł II wezwał ks. Bonieckiego do Rzymu i powierzył mu zorganizowanie polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. Kierował nią do 1991 roku. W roku 1983 ukazało się opracowane przezeń Kalendarium życia Karola Wojtyły. Wydał też trzytomowy Notes rzymski – zapis pracy ponad dziesięcioletniej pracy przy Stolicy Apostolskiej. W 1993 roku został przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Marianów. Od lipca 1999 roku redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”. 

Źródło: www.znak.com.pl 
Tegoroczni maturzyści na warsztatach WPiA UŁ

Do odważnych świat należy! A tegorocznym maturzystom z XXIX LO w Łodzi z pewnością nie brakuje odwagi. Na wczorajszych warsztatach wspólnie z Tobiaszem Bocheńskim, Przewodniczącym SKN Myśli Politycznych,  systematyzowali wiedzę z zakresu WOSu i historii. W dzisiejszych czasach dobre wykształcenie jest podstawą, dlatego uczniowie już planują swoją ścieżkę edukacyjną, oczywiście na WPiA UŁ:).

czwartek, 19 kwietnia 2012

Zaprzeczenie ojcostwa

W ramach XII edycji  Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Klinika Prawa zorganizowała symulację rozprawy sądowej, poświęconej problematyce zaprzeczenia ojcostwa. W warsztatach aktywnie uczestniczyli uczniowie łódzkich liceów.


Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki jest organizowany w Łodzi od 2001 r. Celem Festiwalu jest m.in. uświadomienie Łodzianom roli nauki w rozwoju gospodarczym miasta, popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych, promocja nauki, a przy tym także łódzkich uczelni wyższych. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jest wpisany w program Festiwalu od samego początku, dzięki pracy i zaangażowaniu prof. dr hab. Sławomira Cieślaka. Klinika Prawa została zaproszona do współpracy w ramach Festiwalu w 2008 r.
Pierwsze wystąpienie Kliniki miało na celu zapoznać uczestników Festiwalu z zasadami funkcjonowania Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, podkreślić rolę nauczania klinicznego w procesie kształcenia studentów prawa oraz zwrócić uwagę na ogromne zapotrzebowanie istnienia bezpłatnego poradnictwa prawnego.
W ramach IX edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki Klinika została poproszona o przygotowanie symulacji rozprawy sądowej. Celem symulacji było pokazanie uczestnikom Festiwalu, jak wygląda rozprawa sądowa oraz na czym polegają poszczególne role procesowe.
Znakomita współpraca Kliniki Prawa z organizatorami Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zaowocowała inscenizacją symulacji rozprawy sądowej podczas jego X i XI edycji. Tym razem symulacja rozprawy była skierowana do licealistów. Jej zadaniem było zapoznanie uczniów z atmosferą sali sądowej oraz zachęcenie do wyboru studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim.

Tekst: Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Spotkanie w Paragrafie z licealistami z Radomska

Dziś spotkaliśmy się w Paragrafie z uczniami z II LO w Radomsku. Specjalnie dla Nich nasi studenci przygotowali warsztaty. Katarzyna Idczak- sekretarz SKN Prawa Cywilnego i Handlowego- przedstawiła licealistom zagadnienia odpowiedzialności reklamodawców za treści spotów a także przypadki kontrowersyjnych kampanii reklamowych, w tym sławne spoty marek United Colors of Benetton oraz House. Natomiast Tobiasz Bocheński- Przewodniczący SKN Myśli Politycznych- dyskutował z uczniami na temat magiczności prawa, zasadności działania demokracji.środa, 4 kwietnia 2012

Prawo podatkowe i rachunkowość na WPiA UŁ

Od października rusza nowy kierunek studiów - Prawo podatkowe i rachunkowość, przygotowany wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 


Zostań aktywnym uczestnikiem branży biznesowo - podatkowej i uzyskaj narzędzia pozwalające na świadczenie usług doradczych w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych. 
Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie zawodu m.in. doradcy podatkowego, pracownika organów administracji skarbowej, głównego księgowego, kierownika biura rachunkowego, kierownika działu finansowego, dyrektora finansowego.

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne:
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

wtorek, 3 kwietnia 2012

Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze 2012 na WPiA UŁ

Wydział Prawa i Administracji UŁ uruchamia w bieżącym roku akademickim II edycję kursu przygotowawczego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.


Kurs skierowany jest do studentów i absolwentów prawa przygotowujących się do egzaminu na jedną z trzech aplikacji: ogólną, radcowską lub adwokacką. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich oraz praktyków prawa, sędziów i adwokatów. Program obejmuje swym zakresem 150 godzin zajęć dydaktycznych, z czego 142 godziny zagadnień ogólnych oraz 18 godzin rozwiązywania kazusów – dla osób zdających egzamin na aplikację ogólną lub 18 godzin zajęć z przedmiotów specjalizacyjnych – dla osób chcących dostać się na aplikację radcowską lub adwokacką.

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i konwersatoriów (w tym również rozwiązywanie testów).

Kurs prowadzony będzie w okresie letnim – od 30 czerwca do 16 września; 12 spotkań weekendowych.

Program zajęć obejmował będzie zagadnienia z zakresu m.in. prawa:
cywilnego,
karnego,
konstytucyjnego,
administracyjnego,
gospodarczego i handlowego,
oraz postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego.

Każdy uczestnik kursu otrzyma bezpłatny dostęp do serwisu www.prawo.e-katedra.pl

Dla wszystkich, którzy zapiszą się do końca kwietnia cena kursu wyniesie 1800 zł.

Szczegółowe informacje na:  www.wpia.uni.lodz.pl/kursnaaplikacje

Serdecznie witamy na oficjalnym blogu WPiA UŁ!Będziemy w kontakcie
Zespół ds. Promocji WPiA UŁ