piątek, 9 czerwca 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

W dniu 24 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”. Głównym Organizatorem Konferencji było Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie zorganizowano z okazji pięciolecia działalności naukowej Organizatora. Partnerem Strategicznym Konferencji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Współorganizatorami Konferencji byli Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Patronat honorowy sprawował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Fundacja im. Lesława Pagi. Partnerem Merytorycznym była organizacja Association of Corporate Counsel Europe, Partnerem Regionalnym Kancelaria Baker McKenzie. Natomiast Partnerem Wspierającym spółka Węglokoks S.A., a Partnerem Wydawniczym Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. Głównym Parterem Medialnym był Portal Biznes Alert.

Celem konferencji było poznanie oraz zrozumienie procesów zachodzących na rynku elektroenergetycznym i gazowym w Polsce, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Spotkanie zgromadziło specjalistów z ośrodków naukowych z całej Polski jak i praktyków z największych kancelarii prawniczych.

Konferencja „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, pierwsze tego typu spotkanie na Uniwersytecie Łódzkim, poruszyła kwestie aktualne i ważne z perspektywy zarówno bezpieczeństwa energetycznego kraju jak i z perspektywy regulacyjnej. Organizatorzy mieli zaszczyt gościć wybitnych specjalistów z zakresu prawa energetycznego co zainteresowało wielu studentów z całej Polski. Konferencja spotkała się także z zainteresowaniem lokalnych mediów.

Konferencje otworzył Adam Piotrowski, który odczytał list Ministra Piotra Naimskiego (Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej). W otwarciu udział wzięli także prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (Uniwersytet Łódzki, Opiekun Merytoryczny Koła), prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum), dr Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowiacach, ACC Europe), mec. Michał Piekarski (Kancelaria Baker McKenzie),  Mirosław Suski (Dyrektor Generalny, Łódzki Urząd Wojewódzki) oraz mgr Marcin Kraśniewski (Uniwersytet Łódzki, Organizator Konferencji).
W poszczególnych panelach głos zabrali m.in. prof. n. dr hab. Filip Grzegorczyk (Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Łukasz Kroplewski (Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A.), dr hab. Anna Fornalczyk (b. Prezes UOKiK, COMPER), dr hab. Adam Szafrański (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Zdzisław Muras (Urząd Regulacji Energetyki), mec. Andrzej Nentwig (Bird And Bird), mec. Andrzej Walkiewicz (Bird And Bird), dr Robert Zajdler (Politechnika Warszawska), mec. Jarosław Sroczyński (Kancelaria Markiewicz & Sroczyński), mec. Paweł Hawranek (HAWRANEK Kancelaria Prawnicza) oraz dr Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki).

Sprawozdanie z Konferencji zostanie opublikowane w „internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” oraz „Yearbook Antitrust and Regulatory Studies”.

Kolejna edycja już za rok!!! Szczegóły w najbliższym czasie na stronie Organizatora.

Przed drugą edycją Konferencji wydana zostanie naukowa monografia recenzowana, w której znajdą się m.in. referaty z Konferencji.